Stavanger Bygg AS, med sine rundt 50 medarbeidere, er i dag en ledende innredningsentreprenør for yrkesbygg i vårt distrikt. Virksomheten konsentreres om innredningsentrepriser med hovedvekt på veggsystemer (Alugips), himlinger, datagulv glassfronter og tilhørende tømmerarbeid.