Stavanger Bygg AS bygger rågipsvegger, med rågipsvegger menes det vegger som monteres opp med standard gipsplater klar for sparkling og maling. Denne typen vegger benyttes i rom som en ikke trenger fleksibilitet i, slik som toalettkjerner, skiller mellom leietakere og sjaktvegger, eller steder hvor det er strenge brann/lydkrav.